Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ustanovením zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") má kupujúci právo v lehote 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ako to urobiť?

Ak chcete odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, teda vrátiť tovar bez udania dôvodu, musíte do 14 dní od prevzatia tovaru tento tovar odoslať doporučene späť na adresu WOODLEX, s. r. o. Kľačany 280, 920 64 Kľačany. Tovar musí byť v pôvodnom obale vrátane dokladu o zakúpení, kompletný a nepoškodené.

K odstúpeniu od zmluvy môžete využiť písomnej žiadosti, ktorú priložíte k vrátenému tovaru, alebo nám môžete žiadosť odoslať elektronicky na adresu  info@postavpristresok.sk

Peniaze za tovar Vám vrátime vrátane poštovného a balného najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v plnej výške kupujúci.

Náležitosti odstúpenie od zmluvy

·         Špecifikácia zmluvy (číslo objednávky, číslo daňového dokladu, názov a kód tovaru, dátum objednania tovaru a

          dátum prijatia tovaru)

·         Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, adresu, email, telefón)

·         Cena (spôsob, akým bola cena uhradená, navrhnite aj spôsob, akým chcete peniaze vrátiť)

·         Dátum a podpis

Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorového formulára, ktorý si stiahnite, vytlačte a vyplňte potrebné údaje. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu: 

http://www.postavpristresok.sk/img/cms/VOP%20a%20in%C3%A9/Odst%C3%BApenie%20od%20zmluvy%20postavpristresok-sk.pdf